"

Bedankt voor het aanmelden op onze site.  
Je kan hier je keuze maken tussen :
De klassieke site in html - info De interactieve site - het forum

Het Bestuur op de plechtige inhuldiging.

Klik hier om verder te gaan in de klassieke website

Speciale aanbieding voor ATV 6 cm:
             LNB naar gewone satelliet rx.

 

Komende activiteit

Zaterdag 19 mei 2018 om 18h30 in de club:

Lekkerbekkenfestijn

Lees meer hierover (klik)

 

 

 

Vrijdag 20 april 2018  

Voordracht ON6DC:

 

Effect van grondeigenschappen op het stralingspatroon
--------------------------------------------------------------------------

1) Probleemstelling
2) Conductiviteit
3) Kaart conductiviteit van België
4) Permittiviteit
5) Capaciteitsmeting
6) Praktijk van de meting
7) Case study
8) Curve fitting programma
9) Benadering van de conductiviteit per frequentie
10) Benadering van de permittiviteit per frequentie
11) Referentie model voor de grondeigenschappen bij
simulatie van stralingspatronen
12) Vergelijkende simulatie met één standaardwaarde voor de grondeigenschappen tegenover
deze berekend met het referentiemodel per frequentie.

Deuren open vanaf 20 u


 

 


 

Vorige spreekbeurt is door grote werkzaamheden in het lokaal niet kunnen doorgaan.
De communicatie daaromtrent is wat mank gelopen. We willen ons hierbij verontschuldigen
bij de geïnteresseerden en voornamelijk ook bij de voordrachtgever, Maurice.

 

Spreekbeurten ON6DC over antennes en meer...

Volgende spreekbeurt: (nog te bepalen datum)

1) De Zon (zonnevlekken)
2) De Aarde (geomagetische dynamiek)
3) Ionosatie van de gaslaag rond de aarde (D,E,F-lagen)
4) Interactie daarvan met het magnetische veld
6) Propagatie indicatoren
Kritische frequentie
MUF
LUF
7) Propagatie Modes
Reflectie (Hops)
Ducting
Whisping Gallery
Sunset tilt
Short en Long path
8) Optimale verticale stralingshoek
9) Afwijkingen van het vooropgestelde pad
10) Propagatie predictie
11) Punt tot punt communicatie
12) Correlatie tussen industriële centra en ham stations

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

BIPT
Links naar invulformulieren:

Formulier voor nieuwe aanvragen of voor wijzigingen aan vergunningen
http://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/radioamateurs/aanvraagformulier-voor-radioamateurs

Adres voor mail, o.a. bovenstaand formulier na invullen en ondertekening
ram@bipt.be

Je kan ook bellen alleen op
maandagen en woensdagen van 14 tot 16 uur via het nummer 02/226.88.70.

lidmaatschap >>>>>>
OPGELET nu € 20,00
(zie pagina "lidworden")

 

 


Belangrijk: ATV gebeuren
-------------------------

LISTING BELGISCHE ATV STATIONS


Beste OM,
De ATVactiviteit kent een langzame maar gestadige groei, deze is deels te wijten is aan het stijgend aantal ATV repeaters die steeds beschikbaar zijn, onder andere als baken voor de verbeteringen aan de ontvangstinstallatie of eveneens .... meer

Download hier rechtstreeks

1) Het hele verklarende document (.doc file)

2) Het bijhorende formulier om terug te sturen. (.xls file)

 

Het ATV team dankt u voor uw medewerking !
-----------------------------------------------

OVRC vzw

Ondernermingsnummer : 0415.161.384

Maatschappelijke zetel :

Sint Corneliusstraat 6
9030 Mariakerke-Gent