Doelstellingen
Amateurisme

WebSitePlan
De Club
Bestuur   Statuten
Ligging
Doelstellingen
De Leden
Activiteiten:
Repeaters
Vergadering
Lessen
Bibliotheek
Stations
TeKoop/Gezocht
 
Sectie GNT (UBA):
Website GNT
Inzendingen
Links
ON4IPA
 
 

Kijk ook eens op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zendamateur

1
 

Wat is een radioamateur?

Vaak wordt bij het grote publiek en in de pers het begrip radioamateur gebruikt voor iemand die iets te maken heeft met radio en zenden.
Zo is CB-er (27 MHz gebruiker) of een (af)luisteraar van politie of luchtvaart vaak een "radioamateur" genoemd.

Niets van dat alles! De benaming is voorbehouden voor een welbepaalde groep mensen die een welomschreven hobby beoefenen. Daarin is echter zó'n grote varieteit, dat het zo maar niet te omschrijven valt.

Een radioamateur of zendamateur dient zich aan strenge regels en wetten te houden. Hij dient een examen af te leggen, waar hij zijn theoretische en practische bekwaamdheid kan aantonen. Hij staat voortdurend onder toezicht van de overheid. Nog niet zo lang geleden diende hij een Morseproef af te leggen om te mogen uitzenden op de "decameterbanden". Thans is er wereldwijd een stroming om die eis te laten vervallen.Dit betekent niet dat de aloude Morse (of CW zoals de amateurs dit noemen) zal komen te vervallen als "mode".
Wel is het zo, dat veel "digitale modes" hun intrede doen. En Morse wordt flink beoefend, maar nu vaak via de computer.

Eens men geslaagd is voor "het" examen, mag men een licentie of zendvergunning aanvragen. Men krijgt dan een "call" of roepteken. Dit is je wereldwijde naam voor de amateurgemeenschap. Daar kan een ingewijde uit aflezen van welk land je bent, ja soms ook uit welke deelstaat. Zo is de landenkenner voor België de "prefix" ON Hierna volgt een cijfer (zie verder) gevolgd door één, twee of drie letters ("suffix"). In bijzondere gevallen kan de prefix ook OS, OR of OT zijn.

Om een betere en vollediger informatie te bekomen kan je surfen naar de website van de
UBA (Unie van de Belgische Amateurzenders) begin en getuigschrift.Daar vind je ook alle nuttige informatie over het amateurisme. (We dienen het wiel niet opnieuw uit te vinden) . Hierbij onze dank aan de opsteller(s) van die teksten.

<
Uw mening / inzending