Doelstellingen
van de vereniging (2)
WebSitePlan
De Club
Bestuur
Ligging
Doelstellingen
De Leden
Activiteiten:
Repeaters
Vergadering
Lessen
Bibliotheek
Stations
TeKoop/Gezocht
 
Sectie GNT (UBA):
Website GNT
Inzendingen
Links
ON4IPA
 
 

 

2

Onze vereniging huisvest de Gentse amateurs alsook de amateurs buiten Gent die de vereniging een warm hart toedragen. Zo hebben we ooit een lid gehad in Paramaribo...

Wat geschiedenis:
De club is ontstaan uit een vroegere groep, die na vele jaren teruggelopen was tot één lid: De voorzitter/secretaris/penningmeester Tuur Willame ON4WN.
Deze hardwerkende man heeft kelders vol materiaal gehad, maar heeft zelden of nooit een verbinding gemaakt.
Van zijn hand bezitten we nog massa's paperassen. Het zou een grote studie vergen de voorgeschiedenis van de club hieruit te reconstrueren.
We hebben de eerste tastbare voorwerpen uit de jaren 1926... Toen heette de vereniging nog de "Middenstandsradio". Er werden toen lessen gegeven aan handelaars en herstellers van radiotoestellen. In ons lokaal hangen foto's van een tentoonstelling van radio's in het Gentse.

Toen ik in 1959 toetrad tot de UBA als ONL, was het lokaal gelegen in de Lange Kruisstraat in het centrum van Gent. We betrokken er een zolderkamer van het restaurant Van Eyck.
Daar we consumeerden in het café van het restaurant, hadden we omzeggens geen inkomsten meer. Ieder jaar was er een hambeurs waarbij er verkocht werd met een veilingmeester en waarbij een percent naar de clubkas ging. Verder was er niet veel, daar het aantal leden laag was.

Toen we ook nog eens een grote insijpeling van regenwater hadden, waardoor het plafond erg laag begon te komen en bovendien vol stond met champignons, hebben we het besluit genomen te verhuizen.
Bovendien werd het café steeds vroeger gesloten wegens gebrek aan bezoek, waardoor we buiten gekeken werden; de sfeer was er niet meer. We moesten onze toevlucht steeds meer zoeken in de andere gelegenheden, waaronder het "Vosken" .
Het was voor mij echter wel een mooie tijd. Van toen af ben ik mij beginnen inzetten voor de vereniging die we gingen stichten. Mijn leermeesters/vrienden zijn ondertussen ofwel zéér oud of overleden. Ook was het de tijd van het afleggen van examens (eerst theorie en reglementering met een jaar stage in CW (Morse), dan een tweede examen met toelating tot fonie (Amplitude Modulatie). Verder het frenetiek bouwen van een Geloso ontvanger, gevolgd door een zender met Geloso VFO en eindtrap 807.  >>>>>>

 

Uw mening / inzending