Het examen
WebSitePlan
De Club
Bestuur
Ligging
Doelstellingen
De Leden
Activiteiten:
Repeaters
Vergadering
Lessen
Bibliotheek
Stations
TeKoop/Gezocht
 
Sectie GNT (UBA):
Website GNT
Inzendingen
Links
ON4IPA
 
 

HAREC vergunning: lessen 2018-2019 : Zie hieronder

Hier vind je info over de nieuwe vereenvoudigde vergunning: Basisvergunning (pdf)

De lessen

Enkele wetenswaardigheden.

Eén van de moeilijkste facetten van het examen, zijn de regels en de wetgeving.

Men kan deze vinden op de website van het BIPT

Het Ministerieel besluit: hier vinden als een .pdf file.

Wetgeving straling: (niet officieel document), klik hier

De Wet van 12/07/85 pdf-file

Het Koninklijk Besluit van 29/04/2001 eveneens een pdf-file

Het Koninklijk Besluit van 21/12.2001 vind je hier
(Ondertussen zijn er wijzigingen)

 

Lessenreeks in de OVRC

 

Waar? In het lokaal van de OVRC:

Sint Corneliusstraat 6 tr Mariakerke

 

Volledig schema voor de HAREC lessen 2018-2019:


HAREC : lessen voor het examen 2018-2019

AGENDA :

1) Woensdag 12 september 2018 van 19 tot 22.30u
Steven : Introductie
Bert : Wiskunde (deel 1, p 1-6)

2) Woensdag 19 september 2018 van 19 tot 22.30u
Steven : Elektriciteit (deel 2, p 7-17)

3) Woensdag 26 september 2018 van 19 tot 22.30u
Steven : Elektriciteit (deel 2, p 7-17)

4) Woensdag 3 oktober  2018 van 19 tot 22.30u
Steven : Elektriciteit (deel 2, p 17-23)

5) Woensdag 10 oktober  2018 van 19 tot 22.30u
Bert : Elektriciteit (deel 2, p 23-35)

6) Woensdag 17 oktober 2018 van 19 tot 22.30u
Bert : Elektriciteit (deel 2, p 35-42)

7) Woensdag 24 oktober  2018 van 19 tot 22.30u
Bert : oefeningen en afronden deel 2

8) Zaterdag 3 november 2018 van 14 tot 17.30u
Patrick : Passieve componenten en
actieve componenten (deel 3, p 44-58)

9) Zaterdag 10 november 2018 van 14 tot 17.30u
Patrick : Actieve componenten (deel 3, p 58-67)
(niet p 68-70 over dB => zie les 17)

10) Woensdag 14 november  2018 van 19 tot 22.30u
Steven : Passieve en actieve componenten,
oefeningen en metingen

11) Zaterdag 24 november  2018 van 14 tot 17.30u
Patrick : Bouwstenen voor zenders en ontvangers
(deel 4, p 71-80)

12) Woensdag 28 november 2018 van 19 tot 22.30u
Bert : Bouwstenen voor zenders en ontvangers
(deel 4 p 81-88)

13) Zaterdag 8 december 2018 van 14 tot 16.30u
Tom : DSP (deel 11, p 155-161)

14) Zaterdag 15 december 2018 van 14 tot 16.30u
Tom : Modulatie en demodulatie
(deel 5, p 89-101)

15) Zaterdag 22 december 2018 van 14 tot 17.30u
Patrick : Zenders en ontvangers
(deel 6 p102-107 en deel 7 p108-116)

16) Woensdag 9 januari 2019 van 19 tot 22.30 u
Steven: Zenders en ontvangers
(deel 6 p102-107 en
deel 7 p108-116) met demonstraties

17) Woensdag 16 januari 2019 van 19 tot 22.30 u
Frans : Antennes en transmissielijnen
(deel 8, p 117-131)
+ rekenen in dB (deel 3, p 68-70)

18) Woensdag 23 januari 2019 van 19 tot 22.30 u
Frans : Antennes en transmissielijnen
(deel 8, p 117-131)
+ rekenen in dB (deel 3, p 68-70)

19) Woensdag 30 januari 2019 van 19 tot 22.30 u
Frans : Propagatie (deel 9, p 132-142)

20) Woensdag 6 februari 2019 van 19 tot 22.30 u
Steven : Meettoestellen (deel 10, p 143-154)

21) Woensdag 20 februari 2019 van 19 tot 22.30 u
Bert : Meettoestellen (deel 10, p 143-154)

22) Woensdag 27 februari 2019 van 19 tot 22.30u
Frans : Interferentie en veiligheid
(deel 12, p 162-169 en deel 13, p 170 -174)

23) Woensdag 6 maart 2019 van 19 tot 22.30u
Bert/Frans/Steven : Herhalingsavond en
proefexamen

In de mate van het mogelijke zullen Bert en Steven hier en daar op een vrije woensdag of zaterdag en bij voldoende belangstelling een knutselavond en/of meetavond organiseren.

OVRC en UBA Gent kunnen je natuurlijk geen enkele garantie geven dat de deelname aan de lessen leidt tot een geslaagd examen.

Deze aankondiging staat ook op de website van de UBA en op de website van de UBA-GNT sectie.

Het uurrooster kan te allen tijde aangepast worden indien dit noodzakelijk zou zijn door onvoorziene omstandigheden.

 

 

Bekijk de opstartpagina van site voor laatste stand van zaken

Voorwaarden?

 

Het spreekt vanzelf dat het volgen van de lessen geen garantie is voor het welslagen in het examen en
zeker geen verbintenis in die zin inhoudt voor de vereniging.

 

Het toetreden tot de vereniging verschaft u het recht tot inzage en ontlening van de tijdschriften.

Vraag hiervoor inlichtingen aan de bar of aan een bestuurslid. Tevens is men gerechtigd te consumeren aan de bar.

Het gebruik van de zendinrichting is toegestaan, mits het volgen van de wettelijke richtlijnen dienaangaande.

Er zijn een paar computers ter beschikking waarop men naar het

Internet kan surfen,
Digitale modes op HF/VHF.       

Vraag inlichtingen !

naar de top
terug naar de index
naar website-plan

 

 

<
>
Uw mening / inzending