LOADING CLOSE

HAREC

HAREC staat voor Harmonized Amateur Radio Examination Certificate en is een internationaal erkend certificaat dat in ons land wordt bekomen na een theoretisch examen afgenomen door het BIPT. De leerstof is internationaal vastgelegd en situeert zich op het niveau van technicus elektronica. De moeilijkheidsgraad van dit examen ligt beduidend hoger dan bij het examen Basisvergunning; zij die een technische opleiding op het beoogde niveau (of hoger) hebben genoten zullen geen problemen ondervinden, maar kandidaten zonder voorafgaande technische kennis en opleiding zullen een grotere inspanning moeten leveren.
Het verschil met de Basisvergunning (ON3) is dat de houder ook in het buitenland mag zenden (in alle landen die aangesloten zijn bij het CEPT), meer vermogen mag gebruiken, aan zelfbouw mag doen en op meer frequenties en frequentiebanden mag uitkomen. Ook amateur televisie-uitzendingen behoren tot de mogelijkheden.

Om de kandidaten te helpen heeft de UBA het UBA HAREC handboek uitgebracht. Dit handboek (200 pagina’s) dekt 100% de leerstof zoals voorgeschreven door het BIPT en wijkt zo weinig mogelijk af van de eigenlijke leerstof; het is dus geen cursus voor opleiding tot ingenieur! Het handboek is te verkrijgen in de UBA-sectie van het OVRC en wordt gebruikt als ondersteuning van de lessenreeksen. Men is uiteraard niet verplicht eerst een basisvergunning te halen om deel te nemen aan het examen voor de HAREC-vergunning.