Activiteiten Kalender.

2010

 

Vrijdag 20 februari

Meetavond!

Een vaak terugkerende activiteit in ons lokaal:

ON4VVV Frans verzorgt met professioneel gereedschap deze meetavond.
Allerhande apparaten kunnen gemeten worden. Ook op zeer hoge frequenties.

Heb je dus één of ander ding waarvan ge niet goed weet hoe goed het werkt, het is het moment om de waarheid te kennen.

Gelieve indien mogelijk, u bij voorbaat aan te melden, met de aard van de meting. Zo kan Frans zich voorbereiden en de juiste meettoestellen meebrengen:


on4vvv apestaart ovrc punt net

 

 

 

14 maart 2008   21h


Meetavond door ON4VVV Frans, de mogelijkheid om een en ander te laten nameten of calibreren tot 10 GHz.

Frans vraagt een seintje te geven wat men zou willen laten meten, dit opdat hij de nodige apparatuur kan meebrengen ; denk aan connectoren, voedingen, enz...22 januari 2010

Voordracht over GPS door ON5KC Tom.

Ons medelid Tom ON5KC is een specialist met internationale uitstraling op gebied van GPS systemen;hij werkt o.a. mee aan het nieuwe Europese GALILEO GPS systeem.

Hij komt ons haarfijn uitleggen hoe dit allemaal werkt volgens programma hierna:

*** Radiotechniek van het GPS systeem * ON5KC

Iedereen kent wel de GPS navigatietoestellen voor de wagen. Hoe slagen deze toestellen er echter in om onze positie tot op enkele meters nauwkeurig te bepalen, om het even waar ter wereld? Het antwoord ligt in de radiotechniek die toegepast wordt in het GPS systeem.
De 30 operationele GPS satellieten, die rondcirkelen op ongeveer 20.200.000 meter boven de aarde, zenden "direct-sequence spread spectrum" gemoduleerde signalen uit in de L band. Eén van de eigenschappen van DSSS modulatie is dat de relatieve timing tussen zender (GPS satelliet) en ontvanger (GPS toestel) nauwkeurig kan vastgesteld worden.
In de voordracht wordt uitgelegd hoe deze eigenschap het mogelijk maakt om onze positie te bepalen wanneer signalen van minstens 4 GPS satellieten ontvangen worden. Het zal duidelijk worden dat dit enkel mogelijk is door een knap samenspel van de drie GPS "segmenten": het ruimtesegment (de satellieten, die uiterst precieze signalen uitzenden op basis van atoomklokken), het controlesegment en het gebruikerssegment (de GPS ontvanger zelf). Het controlesegment vernieuwt permanent de informatie die uitgezonden wordt door de GPS satellieten en noodzakelijk is voor de positiebepaling, zoals informatie over de onderlinge synchronisatie van de satellietklokken en de baanparameters van de satellieten. Met deze achtergrond kunnen we de werking van de verschillende onderdelen van GPS ontvangers beter begrijpen: antenne, RF frontend, tracking eenheid en navigatieprocessor. Terwijl het RF gedeelte veel gelijkenissen vertoont met andere radio-ontvangers, zijn er ook verschillen omdat een GPS signaal, eens het de aarde bereikt, slechts een vermogen heeft van ongeveer -130 dBm (minder dan een femtowatt). Aangezien dit vermogen bovendien gespreid is over een grote bandbreedte (bijv. 2046 kHz voor het GPS L1 C/A signaal, 3 dB bandbreedte) ligt het signaal typisch meer dan 15 dB onder de ruisvloer. Tijdens de voordracht wordt ook even stilgestaan bij de speciale technieken die gebruikt worden in professionele ontvangers om centimeternauwkeurigheid te halen.

*** Geef ons aub een seintje als je van plan bent deze unieke voordracht bij te wonen die zal doorgaan op 22 jan 2010 om 20u in de OVRC zodat we voldoende zitplaatsen kunnen voorzien.

ON0TVO ATV WEDSTRIJD

Op het ATV FESTIJN op 27 maart 2010 zullen 2 speciale prijzen toegekend worden:

   1 ) Een prijs voor de grootste afstand over dewelke men zonder speciale condities ON0TVO gewerkt heeft met tenminste een B3 op gelijk welke input.

   2 ) Een prijs voor het grootste aantal punten behaald door op zo veel mogelijk frequentiebanden met tenminste een B3 binnen te geraken.
B ijvoorbeeld:

Iemand die binnen geraakt op 70cm + 23cm +13cm van op een afstand van 30 km behaalt een totaal aantal van 90 punten;
opgepast op 3cm (10 GHz) brengen de km dubbele punten op.
Afstanden uitzonderlijk behaald bij speciale conditites tellen dus niet mee, alsook verbindingen gerealiseerd van op andere plaatsen dan het normale home qth.

De lijst "GEZIEN OP ON0TVO" met resultaten tot nu behaald is terug te vinden op deze site .
Succes met de wedstrijd.

Frans ON4VVV

Vrijdag 29 januari 2010

R E C E P T I E !

Iedereen welkom op onze jaarlijkse toespraak van de voorzitter in ons clublokaal.

Er is gelegenheid tot vernieuwing van het lidmaatschap of het afhalen van de lidkaarten.
Verder de nodige versnaperingen en de sociale babbel.

Deuren open 20h00 en start 21h00.

Tot dan ?

 

Vrijdag 16 april 2010.

Voordracht over aardingen

Beste OVRC leden ,
Beste lezer,


Op 16 april om 20u30 komt Patrick ON7PAT (ex ON3PCT) ons even uit de doeken doen hoe een GOEDE aarding er in onze shack zou moeten uitzien.
Op dit vlak zijn er heel veel misverstanden en kunnen we van Patrick, die een expert is hierin en professioneel met dit vak bezig is, een en ander leren.
Hij gaat ons begeleiden van aan de zekeringkast tot aan de transceivers en zo verder tot aan de aarding zowel op AC/DC gebied als op RF.


De topics van deze uiteenzetting zijn als volgt:


-van de zekeringkast naar de shack
-hoofdschakelaar shack
-verliesstroomschakelaar >waarom +werking
-zekeringen> dewelke + waarom
-veiligheidsaarding>bedrading+hoe+waarom
-Rf-aarding +verbinding met veiligheidsaarding>waarom+hoe
-opgepast met tweedehandsmateriaal
-opgepast met oldtimers en 110V materiaal


Laat ons tijdig weten als je van plan bent deze zeer interessante voordracht bij te wonen, zodat we kunnen zorgen voor voldoende zitplaatsen


U KOMT TOCH OOK ?


Frans ON4VVV

Vrijdag 21 mei 2010

Voordracht over TCP-IP door Jan ON4AIN.

Bijgevoegd een .zip file met verschillende bestanden:

- De laatste versie van m’n presentatie.

- Het .xls bestand bevat een uitwerking van de verschillende subnet-mogelijkheden, zal ik ook als illustratie gebruiken.

- De .java bestanden zijn de broncode voor een zeer simpele tcp server en client, gewoon als voorbeeld.

Klik hier voor een zip file voor een ppt voorstelling van de voordracht, opgesteld door Jan.

 

Beste OVRC/GNT leden ,
Beste lezer,


Op 21 mei om 20u30 komt Jan ON4AIN ons een uiteenzetting geven over van alles wat met TCP/IP te maken heeft.

We zijn met zijn allen wel elke dag bezig met een en ander op onze PC of op het INTERNET maar we tasten meestal ergens toch in het duister hoe de vork aan de steel zit.
Jan is professioneel bezig met deze materie op het hoogste niveau maar kent de kunst om het op een voor iedereen verstaanbare manier te verwoorden.

De topics van deze uiteenzetting zijn als volgt:


-hardware
-netwerk (vb IP, Tcp, udp, arp....)
-protocols (vb ax25, dsl, ethernet, token ring...)
-user programs ( vb http, pop/imap, smtp, ssh, telnet, ftp, ntp …)
-DNS ( vb spoofing, phishing ...)
-routering
-virussen
-firewalls ( wat doen ze en wat niet...)


Laat ons zeker tijdig weten als je van plan bent deze zeer interessante voordracht bij te wonen, zodat we kunnen zorgen voor voldoende zitplaatsen.
Dat je inschrijven geen nodeloos iets is heeft het bezoekersaantal bij vorige voordracht bewezen, er waren ruim 30 aanwezigen, er kon geen haring meer bij.
Na een paar gesprekken met Jan over het onderwerp weet ik nu al dat ikzelf er heel wat zal van opsteken, en U ??

U KOMT TOCH OOK??


Frans ON4VVV.

 

JOTA 2010

Special Call!

O N 5 J O T A

Zaterdag 16 oktober – zondag 17 oktober 2010

JAMBOREE ON THE AIR

Inderdaad op 16 en 17 oktober gaan scouts over de gehele wereld
via de radiogolven van de zendamateurs voor de 53ste keer met elkaar contact opnemen.

OVRC (Oost Vlaamse Radio Club) en UBA GNT (Unie van Belgische Zendamateurs, afdeling Gent)
hebben nog in 2008 met de scouts van Kristus Koning te Gent een prachtig JOTA weekend georganiseerd.

De Gentse zendamateurs zijn opnieuw bereid om ook dit jaar voor jullie scoutsgroep, en in het bijzonder
de Jojo’s een zaterdagse JOTA activiteit in elkaar te boksen, zodat ook jullie jojo’s kunnen kennismaken
met het radioamateurisme, én wat nog belangrijker is met andere scoutsgroepen in het binnen- en buitenland.

Jullie scoutsgroep heeft trouwens al twee zendamateurs in de rangen, namelijk
Jens en Simon WEST, ON3ZV en ON3SW.

De agenda zou er als volgt uit zien:

Op vrijdag 15 oktober komen we inde loop van de namiddag de twee antennes opstellen en testen,
een HF antenne en een VHF rondstraler.

Op zaterdag voormiddag gaan we contacten leggen met gans Europa van 10 tot 12 u.

De zaterdagnamiddag van 14 tot 17 u. houden we een vossenjacht
(we gaan met ontvangertjes die we de scouts ter beschikking stellen opzoek naar verborgen zendertjes)
Staan er ook knutselen op de agenda, allemaal kleine kuntseltjes die betrekking hebben op communicatie,
wij stellen het materiaal ter beschikking.
En gaan we in ploegjes bepaalde opdrachtjes uitvoeren,
ook al die opdrachtjes staan in het teken van de jota, communicatie en zendamateurisme.

Interesse?  mail maar terug,
Steven.baert@cauwebaert.be
Steven, ON4SLB, Wijsgerige Spreeuw
Steenakker 18, 9000 Gent, tel bureau 09/222.28.76, privé 09/222.42.09

verdere info als worddocument hier te downloaden

VOORDRACHTEN IN DE OVRC > UITNODIGING

DX-PEDITIE “DE MINKIES”

Elke radioamateur, in welke discipline hij dan ook actief is, zij het korte golven, digimodes, EME, tropo, satelliet,
ATV of wat dan ook, wordt op een vreemde manier aangetrokken naar alles wat met “DX” te maken heeft.
Of ze aan een DX-PEDITIE zouden deelnemen in verband met risico, kostenplaatje, comfort, avontuur
… is nog een andere vraag.
Maar een film of diareeks of nog beter een live voordracht met bijhorende beelden??
ja daar willen we wel allemaal het fijne van weten.

Op vrijdag 29 oktober om 20u15 in de OVRC kunnen we het allemaal meemaken, want dan komt de expeditieleider
Lieven ON4PQ in hoogsteigen persoon ons in detail uitleggen hoe het allemaal verliep, hoe je zo iets organiseert,
waarop we moeten passen om de zaak met succes te kunnen bekronen, en dit met als motto “simpel en goed”.
En dat het goed was, zelfs zeer goed, mag blijken uit de ruim 9000 qso’s die Lieven samen met de andere
dx-peditieleden daar gemaakt hebben op amper 4 dagen.

Even een tipje van de sluier oplichten:


De MINKIES zijn een grote groep rotsen, ergens een 20tal km ten zuiden van Jersey, die nauwelijks
boven het water uitsteken, en bij hoog water op één na volledig onder de oppervlakte verdwijnen.
Wie ginder ooit aan land kwamen waren in het verleden gewoonlijk alleen schipbreukelingen die daar aanspoelden.
Dat bijlange niet alles van een leien dakje liep zal blijken tijdens de voorstelling.

U KOMT TOCH OOK??

Laat het me weten dat we voor voldoende zitplaatsen kunnen zorgen.

Frans ON4VVV


 

OVRC LEKKERBEKKEN-AVOND 2010.

UITNODIGING

Beste OVRC en UBA-GNT leden en (X)YL.

Als gevolg van het herhaald aandringen van een aantal onder jullie zal ik op 5 november nog eens achter het fornuis gaan staan om “GAMBERONI” klaar te maken.
Dat dit woord uit het Italiaans komt zullen jullie, gezien mijn vele omzwervingen in dat mooie land, wel kunnen raden.
Een woordje meer uitleg is hier echter wel gepast: een “gambero” is een garnaal en in het meervoud wordt dat “gamberi” ,
terwijl het achtervoegsel “oni” groot betekent.
Gamberoni zijn dus letterlijk reuzengarnalen, en voor deze gelegenheid zal ik deze klaar maken volgens een
Italiaans recept, dat ik daar in het diepe zuiden van een kok heb geleerd.
Ze worden gebakken op een hete pan in een sausje op basis van olijfolie, verse look, basilicum, tijm, rozemarijn
en op smaak gebracht met 2 soorten peper en een snuifje zout.

Die bereiding is echt zo lekker dat je riskeert dat je buurman of buurvrouw in je bord zal zitten,
kijk dus maar uit wie er die avond naast u komt zitten.

We starten om 20u00 met een aperitiefje in het leslokaal op de eerste verdieping.
Vervolgens staat er op het menu een lekker soepje,
een mooie portie gamberoni
(met brood, kwestie van het sausje niet met uw tong te moeten oplikken),
koffie met gebak.

De kostprijs van dit alles is 20€ per persoon, dranken buiten het aperitief zijn niet inbegrepen.

We stellen uw aanwezigheid echt op prijs, en met uw komst helpt u de OVRC ook mee om de kosten
te dragen voor het onderhoud en het in stand houden van de diverse Gentse repeaters.

Voor onze nieuwelingen is het een enige gelegenheid om kennis te maken en van ideeën te wisselen
met de andere leden van de vereniging.

Reserveer tijdig want de ruimte in de OVRC en dus ook het aantal plaatsen is beperkt tot een 30tal lekkerbekken.


Op 2 november s’avonds worden de reservaties afgesloten.
U kan overdag bellen naar 09/2312111 of 0477/312111 tijdens de week en vraag naar Monique of mail naar ON4VVV@OVRC.NET met vermelding van het aantal personen.

In naam van het OVRC bestuur

Frans ON4VVV

 

 

Zondag 12 december 2010

Jaarlijkse familiale hambeurs.

Volgens de traditie gaat onze hambeurs terug door in ons lokaal
Ham 163/165 te 9000 GENT.

Binnenbrengen materiaal vanaf 9h30 en opening rond 10h.
Sluiting der deuren na de middag; een "klapken" aan den toog is er ook bij natuurlijk.
Warme en koele dranken te verkrijgen aan ham-prijzen !

Tafels te huren aan € 2,50 per stuk.

Wie eerst komt, eerst maalt.

Gelieve u aan te melden bij voorbaat bij een bestuurslid, of bij on5an Frank.
Hopelijk zien we u ook? En is het beter weer dan vorige keer...

Tot dan...

 

ON5AN

 

Zondag 26 december 2010

Kerstdrink


U wordt vriendelijk uitgenodigd om de kerstdrink te komen nuttigen in de OVRC.

Die wordt u aangeboden door het bestuur van de OVRC in samenwerking met de sectie UBA-GNT.

Vanaf 10h00.

 

tot dan!

 

 

 

 

Activiteiten Kalender.

2011

 

Vrijdag 28 januari 2011

Jaarlijkse receptie.


U wordt vriendelijk uitgenodigd op de jaarlijkse voordracht der voorzitters OVRC en UBA GNT

Die wordt u aangeboden door het bestuur van de OVRC in samenwerking met de sectie UBA-GNT.

Vanaf 21h00.

 

tot dan!

 

 

 

 

19 Maart 2011

6e ATV Festijn.


Verdere info volgt.

 

Zelfde locatie als in 2010

 

 

25 januari 2011

Algemene Statutaire Vergadering


OVRC JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

EN

BESTUURSVERKIEZINGEN

Vrijdag 25 februari 2011 om 21 u. Lokalen OVRC
Ham 163-165, 9000 Gent
______________

U bent vriendelijk uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering van VZW OVRC op vrijdag 25 februari 2011 om 21u. aan de Ham 163-165 te 9000 Gent.

Enkel O.V.R.C. leden zijn stemgerechtigd ! Hernieuw dus uw ledenbijdrage, mocht u het nog niet hebben gedaan.


AGENDA

Welkomstwoord van de Voorzitter.
Herdenking van de overleden leden en oud-leden.
Verslag van de Voorzitter omtrent de jaarwerking.
Verslag van de Penningmeester. De boekhouding kan ter plaatse worden geraadpleegd.
Verkiezingen, zijn herverkiesbaar : ON6ZV, ON5NN, ON4CES, ON4VVV
Rondvraag en notuleren van de eventuele opmerkingen.
Uitslag van de verkiezingen.
Einde en traditioneel bieden de verkozenen het talrijk opgekomen publiek een drankje aan.

Wij verwachten U, en rekenen op uw aanwezigheid.

73
de
Steven, ON4SLB
Secretaris

 

 

Cursus Basisvergunning

 

Nieuwe cursus basisvergunning in onze club !

Cursus basisvergunning nr 9.

Plaats: UBA-GNT, Ham 165, 9000 Gent.

Opleiding (lessen):
* vrijdag 29 april 2011, van 20u00 tot 22u30.
* zaterdag 30 april 2011, van 14u00 tot 16u30.
* vrijdag 6 mei 2011, van 20u00 tot 22u30.
* vrijdag 13 mei 2011, van 20u00 tot 22u30.
* zaterdag 14 mei 2011, van 14u00 tot 17.30u. ( praktische les)
Praktische proef: ( EXAMEN)
* zaterdag 21 mei 2011, van 14u00 tot 17.30u.

Inlichtingen en inschrijvingen via

GNT@uba.be

of

ON7EG@uba.be

 

 

Zaterdag 26 maart 2011


GROTE RECREATIEVE FAMILIALE TWEE METER VOSSENJACHT

ZATERDAG 26 MAART 2011 OM 14 U.
BLAARMEERSEN 9000 GENT

Deelname gratis


OVRC en UBA-GNT hebben het genoegen om u en uw familie uit te nodigen op de familiale vossenjacht. Breng de kinderen mee, het is de bedoeling dat we de jeugd voor de hobby warm maken.

Afspraak aan de Blaarmeersen te 9000 GENT, aan het cafetaria “De Pierenput” om 14u. stipt. Er is in de omgeving voldoende parkeergelegenheid.

We gaan er van 14.15 u. tot 16 u. tegenaan in ploegen van maximaal 4 personen. Er zullen een vijftal vosjes worden uitgezet.

Er staat voor de vijf eerste ploegen die dat willen een vossenjachtgeweer ter beschikking.

Na de vossenjacht kan, wie dat wil, een natje en een droogje bekomen in de Pierenput.

Voorafgaandelijk inschrijven : Steven, ON4SLB, on4slb@uba.be
Vergeet uw call en het aantal deelnemers per ploeg niet te vernoemen.

Inspreekfrequentie: repeater GNT - ON0OV. De organisatoren zijn QRV vanaf 13u30

73

Steven, ON4SLB

 

Vrijdag 17 juni 2011

 

Beste OVRC en UBA-GNT leden en sympathisanten,

Maurice ON6DC is werkelijk van alle markten thuis dat weten we nu al stilaan,

Op vrijdag 17 juni om 20h15 komt hij in de OVRC de volgende lezing brengen:

"Lasers, hun werking en wat we er van kunnen leren." met enkel experimenten.

Iedereen is welkom die avond ook niet leden, maar stuur me een mailtje als je van plan bent te komen
zodat we voor een gepast aantal zitplaatsen kunnen zorgen.

73’s

Frans ON4VVV

Vrijdag 16 september 2011

-

                                           DXen op VHF door Dirk ON1IM ex ON4IMM op 16 sept 20u15.    

Dat Dirk een verwoed DXer is op de VHF banden dat wisten jullie misschien al, dat hij daartoe ook zelf zijn antennes bouwt waarschijlijk niet.

Hij komt ons een en ander duidelijk maken met o.a. volgende topics:

1.propagatie hints
2.Zonnecyclus en zijn gevolgen voor Dx 50 Mhz
3.Geluidsfragmenten
4.Maken van antennes voor VHF
5.ON4KST chat channel
6.Digitale mode's

Zo iets wil je natuurlijk niet missen en ik verwacht veel geinteresseerden die avond, gelieve u dus tijdig te melden.

73's

Frans ON4VVV

Zaterdag 17 september 2011

Hamdiner (klik hier voor meer info)

 

 

OVRC ACTIVITEITEN AGENDA NAJAAR 2011:

Beste leden beste OM's leg maar alvast volgende data vast in uw agenda

ACTIVITEITEN IN EN ROND OVRC 2011-2012
Vorige Stand 20.11.2011 om 18.20 u local time
Actueel 10.12.2011 om 11u local time

-------------------------------------------------

vrijdag 16.12.2011 om 20.15 u. Voordracht éénmans DXpedities door ON4AFU, Eddy

vrijdag 23.12.2011 Harec te Oudenaarde Passieve componenten (p. 44-58)
                              Kerstdrink in OVRC (komen!!!!)

vrijdag 30.12.2011 Harec te Oudenaarde Actieve componenten (p. 58-70)
            EN             Open bestuur en ledenvergadering OVRC en UBA

vrijdag 13.1.2012 Jaarlijkse lamineeractie door ON7EG van de vergunningen voor UBA leden,
                             Harec te Gent Antennes en transmissielijnen (p.117-131)

vrijdag 20.1.2012 Harec te Gent Antennes en transmissielijnen (deel 8, p 117-131)

Vrijdag 27.1.2012 Nieuwjaarsreceptie

vrijdag 10.2.2012 Voordracht ON7PAT : PC’s van A tot Z (deel één van een vijfdelige reeks) en Harec te Gent Bouwstenen voor ontvangers (p. 71-80)

vrijdag 24.2.2012 Harec te Oudenaarde Bouwstenen voor zenders (p. 81-88)
EN                      Algemene Vergadering OVRC met verkiezing bestuur

Vrijdag 2.3.2012 UBA basiscursus vanaf 20u.

Zaterdag 3.3.2012 UBA basiscursus vanaf 14u.

vrijdag 9.3.2012 Harec te Gent Modulatie en demodulatie (p.89-101)
     EN                Basiscurus vanaf 20u

Zaterdag 10.3.2012 vanaf 14u basiscursus

Zaterdag 17.3.2012 basiscursus vanaf 14u. en om 19 u ATV festijn

vrijdag 23.3.2012 Harec te Gent DSP (p.155-161)

zaterdag 24.3.2012 Basiscursus practische proef

vrijdag 30.3.2012 Ledenvergadering en verkiezingen UBA

vrijdag 13.4.2012 Harec te Oudenaarde Zenders en ontvangers (p. 102-107 en p. 108-116)

zaterdag 21.4.2012, (vanaf 9.30u) Harec te Gent Internationale regelgeving en afsluiten cursus

vrijdag 27.4.2012 Open bestuur en ledenvergadering OVRC en UBA

vrijdag 25.5.2012 Open bestuur en ledenvergadering OVRC en UBA

Meetavond door ON4VVV Frans

Beste bezoeker,

Op vrijdagavond 21 oktober organiseren we weer een MEETAVOND waarop alle OVRC leden gratis een of meerdere metingen kunnen laten uitvoeren.

Volgende meetapparatuur is ter beschikking :

> R&S Spectrum Analyser met TRACKING GENERATOR 100 kHz tot 6 GHz

> CONVERTER voor R&S tot 12 GHz

> POWERMETINGEN van 1 pW tot 100 W en van 1 MHz tot 16 GHz

> SWR-meting tot 6 GHz en van 9 GHz tot 12 GHz

> SWR-meting op GOLFPIJP WG16 (10 GHz)

> FREKWENTIEMETING v 100 kHz tot 6 GHz en van 10 GHz tot 12 GHz

> SIGNAAL GENERATOR HP 100 KHz tot 1 GHz

> SIGNAAL GENERATOR HP 10 GHz tot 15 GHz

> FREKWENTIEZWAAIMETING vanaf 1 MHz tot 1GHz

> Uitmeten ANALOGE SAT RECEIVERS
? Ook het instellen van uw analoge of digitale sat receiver voor de ontvangst van ON0TVO kan
? Of gewoon het calibreren van uw S-meter van uw decametrische ontvanger.
? Laat me maar weten voor wat er interesse is, zodat ik alleen die meetapparatuur meesleur die nodig is.
? Staat de gewenste meting hierboven niet vermeld ?? geef toch maar een seintje wat je zou wensen...misschien kan het ook.

met vriendelijke groeten

Frans ON4VVV

OVRC LEKKERBEKKEN-AVOND 2011. HAM 163-165 9000 GENT


UITNODIGING


Beste OVRC en UBA-GNT leden , (X)YLs en sympathisanten,

De geplande voordracht op 19 nov. door Bill ON5SI kan door omstandigheden in zijn familie niet doorgaan en wordt verplaatst naar een latere nog te bepalen datum .

De OVRC LEKKERBEKKEN AVOND met PAELLA gemaakt door onze chefkok Daniel ON3HI gaat die zelfde avond natuurlijk wel door.

We starten om 19h00 met een aperitiefje, kwestie van de passage naar binnen wat te smeren om de maaltijd erna gemakkelijk te laten naar binnen schuiven.
Vervolgens staat er op het menu een lekkere PAELLA ter plaatse vers klaargemaakt met allemaal verse ingredienten en als nagerecht een eveneens ter plaatse vers gemaakte roomijs.
De kostprijs van dit alles is slechts 15€ per persoon, dranken buiten het aperitief zijn niet inbegrepen, maar zoals je wel weet is er een grote keuze van dranken aan zeer democratische prijzen te bekomen aan de bar.
We zouden uw aanwezigheid ten zeerste op prijs stellen, en met uw komst helpt u de OVRC ook mee om de kosten te dragen voor het onderhoud en het in stand houden van de diverse Gentse repeaters.
Voor onze nieuwelingen is het een enige gelegenheid om kennis te maken en van gedachten te wisselen met de andere leden van de vereniging.
Voor de dames een erg gezellig samenzijn met andere zogezegde “help mijn man heeft een hobby” slachtoffers.
Reserveer tijdig want de ruimte in de OVRC en dus ook het aantal plaatsen is beperkt tot een 30tal lekkerbekken. Op 16 november s’avonds worden de reservaties afgesloten.

U kan overdag tijdens de week bellen naar 09/2102906 en vraag naar Monique of mail naar on4vvv@uba.be met vermelding van het aantal personen.
U mag natuurlijk ook direct uw deelnamebedrag storten op rekening KBC nr 747-0228205-88 van OVRC LEKKERBEKKENFESTIJN 2011.

Dat maakt het voor mijn vrouwtje Monique wel gemakkelijker dat ze die avond zelf niet nog moet gaan rondlopen.


U komt toch ook??

U krijgt dan in elk geval van mij nog een bevestiging van uw inschrijving.

In naam van het OVRC bestuur
Frans ON4VVV

Zondag 11 december 2011

Locatie Ham 163/165 9000 GENT (Clublokaal OVRC)

Op 11 dec organizeert de OVRC de intussen traditioneel geworden MINI HAMBEURS waarbij iedereen zijn niet meer gebruikte spullen aan de man kan brengen , op die manier heeft men weeral een paar euros die voor iets nuttiger kunnen gebruikt worden... en de kopers ... die kunnen weer iets op de kop tikken aan een zeer voordelig prijsje .

Ikzelf (ON4VVV) zal er alvast aanwezig zijn met een aantal ATV toebehoren en nog andere schatten van op zolder .

Den ON5AN zelf heeft ook al gemeld nog veel te koop te willen aanbieden.
de start is voorzien om 10 uur en 's middags is er de mogelijkheid ter plaatse iets te blijven eten en zoals naar gewoonte wordt het weer een gezellige boel.

Tafels te reserveren bij ON5AN aan 2.5€ ... en doe dat maar meteen anders zal er geen plaats meer zijn.

U komt toch ook ??

Frans ON4VVV

17 maart 2012

Jaarlijks ATV festijn:

UITNODIGING

ZEVENDE ATV VERBROEDERINGSFESTIJN

BESTE ATV’ERS

De OVRC en UBA sectie GNT nodigen u en uw (x)YL vriendelijk uit op zaterdag 17 maart 2012 om 19u voor het intussen traditioneel geworden jaarlijkse ATV festijn.

Dit evenement gaat nu reeds voor de zevende maal door en vorige uitgaven waren telkens een spetterend feest, waar iedereen ons bij afloop bevestigde: “we komen volgend jaar zeker terug”.

We zien trouwens elk jaar ook weer een stijging van de geïnteresseerden, zo waren we vorige keer met niet minder dan 75 deelnemers.

Gezien het succes van vorig jaar gaan we opnieuw dezelfde locatie en ongeveer dezelfde formule gebruiken.
We gingen namelijk ook op zoek naar een meer centraal gelegen plaats in het land maar een aanbod zoals dit konden we nergens vinden.

Het menu:

- APERITIEF: MET HAPJES

- KOUD BUFFET: MET O.A.GEROOKTE EN GEPOCHEERDE ZALM, MELOEN+HESP, GEVULDE EITJES,                               MINI TOMAAT-GARNAAL, MOUSSE VAN GEROOKTE FOREL, PASTEI, BROODJES.

- SALADE BUFFET: MET ZES SOORTEN KOUDE GROENTEN EN SAUSJES.

- WARM BUFFET: MET TONGROLLETJES IN KREEFTENSAUS, GEBRAAD MET GRATIN                                 AARDAPPELEN, STOOFPOTJE, ROOMSAUS EN PROVENCAALSE SAUS.

- DESSERT: KOFFIE EN VERSNAPERINGEN.

Dit alles voor de prijs van 40 €, de dranken zijn te bekomen aan de bar tegen democratische prijzen.

De hoofdbedoeling van dit feest is alle ATV fanaten en vooral de SYSOPS en sleutelfiguren van de diverse actieve clubs weer samen te brengen, om op een gezellige manier eens te overleggen hoe we mekaar nog beter kunnen helpen of samenwerken in het komende jaar, en dit bij een lekker etentje.

Deze samenkomst betekent telkenmale weer een belangrijke bijdrage voor het ATV gebeuren en voor het radioamateurisme en ja, weer komen er op het feest interessante voorstellen om de ATV activiteit te stimuleren.

Breng zeker uw (x)YL mee en misschien ook sympathisanten die in ATV geïnteresseerd zijn.

Voor het eind van het feest houden we weer een tombola met mooie prijzen. En moest u zich geroepen voelen ook een prijsje voor deze tombola te schenken dan zou dit in dank worden aangenomen.

De eventuele opbrengst van dit evenement zal eveneens een steun zijn om onze ATV REPEATER ON0TVO in stand te houden en verder uit te bouwen.

De plaats van het gebeuren is dus dezelfde van vorig jaar, namelijk:

“RESTAURANT TE LANDE”
Kapellestraat 58 te
B 8573 TIEGEM.(Anzegem).

Het is vrij gemakkelijk te vinden, er is een grote parking vlak voor de deur, en een wegbeschrijving met plannetje wordt je nog ten gepasten tijde doorgestuurd.

JE KOMT TOCH OOK ???

Er zijn ruim voldoende zitplaatsen, verdeeld in verschillende groepjes en tafels, zodat je nu eens hier en dan weer daar kunt gaan bijzitten om kennis te maken of om gezamenlijk nieuwe plannen te smeden voor het komende jaar

Wacht ook liefst niet te lang met uw reservatie want dat maakt het voor de organisatie toch een stuk meer comfortabel.

FRANS ON4VVV

Sysop ON0TVO

UBA ATV manager

Reservatie : uitsluitend via mail on4vvv@UBA.be <mailto:on4vvv@UBA.be> aub (aantal personen opgeven + call of naam) waarna je een bevestiging zult krijgen dat de mail inderdaad aangekomen is en genoteerd.

Betaling: graag storten op rekeningnummer 747-0228205-88 van ATV FESTIJN 2012

Beide voorgaande punten maken het veel gemakkelijker voor me om alles bij te houden.

PS: je kan om een of andere reden niet komen maar je stelt onze inspanningen ivm ATV wel op prijs, dan kan je eventueel een kleine bijdrage storten op dezelfde rekening met vermelding steun aan het repeaterfonds van de OVRC.

Vrijdag 27 januari 2012

 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

 

Beste leden en sympatisanten,

Op vrijdag 27 januari gaat de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie door in de OVRC en dit zoals gewoonlijk in samenwerking met

UBA - GNT.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn om mee te genieten van een glaasje en een hapje aangeboden door

de OVRC en de UBA sektie GNT.

We gaan van start om 21u in de HAM 165 te 9000 Gent.

Tot dan ??

Het bestuur van de OVRC en UBA-GNT

 

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN
OVRC VZW
EN BESTUURSVERKIEZINGEN


Vrijdag 24 februari 2012 om 20.30 u. (local time) Ham 163-165 te 9000 GENT

Het Bestuur van OVRC VZW roept alle leden op om op de algemene vergadering aanwezig te zijn op
vrijdag 24 februari 2012 om 20.30 u. aan de Ham 163-165 te 9000 Gent.

De agenda is als volgt :
Verslag door de Voorzitter of zijn afgevaardigde over de werking van het voorbije jaar. De leden hebben de gelegenheid om vrijelijk de notulen van het Bestuur over het voorbije werkjaar sedert de vorige AV in te zien. De Secretaris ON4SLB legt deze ter beschikking.
Gedenking van de overleden leden.
Financieel verslag door de Penningmeester ON5AN, en verslag door de commissaris ON8HZ. Mededeling van de begroting. De leden hebben de gelegenheid om de boekhouding in te zien.
Verkiezing van de leden van het Bestuur : Voorstelling van de verkiesbare leden, aanduiding van twee stemopnemers, stemming , sluiting van de stemverrichtingen en kenbaar maken van de uitslag.
Bepaling van de datum van de volgende statutaire AV.
Goedkeuring door de AV van de verslagen van Voorzitter en Penningmeester met decharge en het notuleren van de eventuele opmerkingen op de verslagen, de stem- en telverrichtingen en het verloop van de AV, goedkeuring van de begroting.
Het is de traditie dat de verkozen leden van het Bestuur de opgekomen leden van de AV een drankje aanbieden.

OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING
Ieder jaar is een gedeelte van het Bestuur herverkiesbaar. Zijn voor dit werkjaar herverkiesbaar :


VOORZITTER : ON6ZV
BESTUUR : ON1DJJ, ON3STV, ON4SLB, ON5AN


Alle leden van VZW OVRC kunnen zich eveneens kandidaat stellen. U kan dit eenvoudig doen per brief aan
ON4SLB, Steenakker 18 te 9000 Gent, of per e-mail on4slb@uba.be tegen uiterlijk 23 februari om 20 u.

VOLMACHTEN
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn op de AV, dan kan je steeds een deelnemer een volmacht geven voor de verkiezing van het Bestuur.
Hou wel de volgende regels in het oog, want ieder jaar opnieuw moeten we mensen ontgoochelen.
Een lid kan slechts één volmacht dragen.
De volmacht dient schriftelijk te zijn, gedateerd en door de volmachtgever eigenhandig ondertekend te zijn. De stemopnemers beslissen soeverein over de geldigheid van de volmacht.

STATUTAIRE BEPALINGEN
De leden hebben steeds en op het eerste verzoek tot en met de AV, inzage in de ledenlijsten, de begroting, de rekening en de notulen van het bestuur van het voorbije werkjaar, contacteer daarvoor on4slb@uba.be.
De leden kunnen tot 23 februari om 20 u. per e-mail aan on4slb@uba.be verzoeken om een agendapunt aan de dagorde van de AV toe te voegen.


Gent, 15 februari 2012
De Secretaris
Steven, ON4SLB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERSLAG VAN DE ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN
OVRC VZW
EN BESTUURSVERKIEZINGEN
Vrijdag 24 februari 2012 om 20.30 u. (local time) Ham 163-165 te 9000 GENT
Het Bestuur van OVRC VZW heeft via de OVRC site, de UBAgnt site en ad valvas alle leden opgeroepen om op de algemene vergadering aanwezig te zijn op vrijdag 24 februari 2012 om 20.30 u. aan de Ham 163-165 te 9000 Gent. De agenda werd als volgt afgewerkt :
De AV werd om 21 u. geopend met het verslag door de Voorzitter over de werking van het voorbije jaar.
Aan de leden werd de gelegenheid gegeven om vrijelijk de notulen van het Bestuur over het voorbije werkjaar sedert de vorige AV in te zien. De Secretaris ON4SLB legde deze ter beschikking.
Gedenking van de overleden leden : ON4SLB bracht ON3VHR in gedachtenis.
Financieel verslag door de Penningmeester ON5AN, en verslag door de commissaris ON8HZ. Een aantal leden hebben het gedetailleerde overzicht ingezien. ON8HZ legde zijn geschreven en ondertekend verslag neer.
Verkiezing van de leden van het Bestuur : Voorstelling van de verkiesbare leden : ON6ZV, ON5AN, ON1DJJ, ON4SLB en ON2DAM
aanduiding van twee stemopnemers ON6OM en ON7EG
stemming , sluiting van de stemverrichtingen en kenbaar maken van de uitslag door ON7EG : alle verkiesbare leden werden met inbegrip van de voorzitter verkozen.
Bepaling van de datum van de volgende statutaire AV : vrijdag 22 februari 2013.
Alle aanwezigen gaven hun goedkeuring aan de verslagen van Voorzitter en Penningmeester met decharge, de stem- en telverrichtingen en het verloop van de AV, goedkeuring van de begroting.
Er dienden geen opmerkingen te worden genotuleerd, er werden geen bijkomende agendapunten aangevraagd.
Varia : ON6DC benadrukte dat OVRC het zelfbouwen meer dient te promoten. Dit kreeg goedkeuring van de aanwezigen.
De AV werd hierna om 22 .30u. besloten, en de vele aanwezigen hebben de verdere avond gezellig doorgebracht.
Gent, 24 februari 2012
De Secretaris, Steven, ON4SLB

OVRC LEKKERBEKKEN-AVOND 2012.

UITNODIGING                          't Is goed geweest!!!!!!!!!!!!!!!

 

Beste OVRC en UBA-GNT leden , (X)YLs en sympathisanten,

De traditionele OVRC LEKKERBEKKEN AVOND gaat dit jaar door op zaterdag 10 november 2012

We starten om 18u00 met een aperitiefje, kwestie van de passage naar binnen wat te smeren om de maaltijd erna gemakkelijk te laten naar binnen schuiven en het ook om het niet te laat te maken voor de terugtocht.

Vervolgens staat er op het menu een lekkere portie mosselen met brood, ter plaatse klaargemaakt met allemaal verse ingredienten door onze chefkok ON3HI Daniel en als nagerecht een eveneens ter plaatse vers gemaakte roomijs. Als alternatief voor diegenen die niet houden van mosselen is er kippenfricassee met frietjes of in het nederlands "vol au vent".

De kostprijs van dit alles is slechts 15€ per persoon, dranken buiten het aperitief zijn niet inbegrepen, maar zoals je wel weet is er een grote keuze van dranken aan zeer democratische prijzen te bekomen aan de bar.

We zouden uw aanwezigheid ten zeerste op prijs stellen, en met uw komst helpt u de OVRC ook mee om de kosten te dragen voor het onderhoud en het in stand houden van de diverse Gentse repeaters.

Voor onze nieuwelingen is het een enige gelegenheid om kennis te maken en van gedachten te wisselen met de andere leden van de vereniging.

Voor de dames een erg gezellig samenzijn met andere zogezegde "help mijn man heeft een hobby" slachtoffers.

Reserveer tijdig want de ruimte in de OVRC en dus ook het aantal plaatsen is beperkt tot een 30tal lekkerbekken. Op 7 november s’avonds worden de reservaties afgesloten.

U kan overdag tijdens de week bellen naar 09/2102906 en vraag naar Monique of mail naar ON4VVV@OVRC.NET met vermelding van het aantal personen alsook het gewenste menu.

U mag natuurlijk ook direct uw deelnamebedrag storten op rekening

KBC nr 747-0228205-88 van OVRC LEKKERBEKKENFESTIJN 2012.

Dat maakt het voor mijn vrouwtje Monique wel gemakkelijker dat ze die avond zelf niet nog moet gaan rondlopen.

U komt toch ook?? U krijgt dan in elk geval van mij nog een bevestiging van uw inschrijving.

In naam van het OVRC bestuur

Frans ON4VVV

Voorlopig schema van de volgende cursus basisvergunning nr. 11.
Plaats: UBA-GNT, Ham 165, 9000 Gent

.Cursus basisvergunning nr. 11.

Plaats: UBA-GNT, Ham 165, 9000 Gent.

Opleiding (lessen):

 

vrijdag 1 maart 2013, van 20u tot 23u.
zaterdag 2 maart 2013, van 14u tot 17u.
vrijdag 8 maart 2013, van 20u tot 23u.
zaterdag 9 maart 2013, van 14u tot 17u.
zaterdag 16 maart 2013, van 14u tot 17u30.
( afhankelijk van het aantal kandidaten)

Praktische proef: (examen)

zaterdag 23 maart 2013, van 14u tot 18u.
( afhankelijk van het aantal kandidaten)

Voor inlichtingen, voorwaarden en inschrijvingen : E-mail naar GNT@uba.be

 

OVRC MINIHAMBEURS:

Op 16 dec organizeert de OVRC de intussen traditioneel geworden MINI HAMBEURS waarbij iedereen zijn niet meer gebruikte spullen aan de man kan brengen, op die manier heeft men weeral een paar euros over die voor iets nuttiger kunnen gebruikt worden... en de kopers ... die kunnen weer iets op de kop tikken aan een zeer voordelig prijsje .

Ikzelf (ON4VVV) zal er alvast aanwezig zijn met een aantal ATV toebehoren en nog andere schatten van op zolder .

Den ON5AN zelf heeft ook al gemeld nog veel te koop te willen aanbieden, o.a. materiaal van sterfgevallen (dank Frans maar er zijn er meer! (on5an))

De start is voorzien om 10 uur.

De bar is open voor een pintje of een versnapering en 's middags is er de mogelijkheid ter plaatse iets te blijven eten; zoals naar gewoonte wordt het weer een gezellige boel.

Tafels te reserveren bij ON5AN aan 2.50 € ... en doe dat maar meteen anders zal er geen plaats meer zijn.

fh015@telenet.be
 BE36 9796 2660 8281

U komt toch ook ?? mooi excuus om er eens van tussen te glippen hi.

Frans ON4VVV

VERHUIS REPEATERS: vraag om hulp

Zoals de meesten onder jullie reeds weten wordt het gebouw (RABOT1) waar de diverse Oostvlaamse repeaters (6m, 2m, 70cm en ATV) zijn opgesteld binnen enkele maanden afgebroken.

We hebben wel een nieuwe locatie kunnen bemachtigen, op dezelfde hoogte, op het gebouw vlak ernaast (RABOT2), maar de verhuis zelf dat kunnen we alleen met het bestuur en met de actieve leden van onze vereninging niet aan. Vandaar deze oproep.

De totale verhuis zal in veel kleine fases verdeeld worden deels s’avonds en in het weekend tussen nu en het eind van het jaar, de afstand tussen beide gebouwen is wel maar 100m maar vele handen maken het werk licht. Bovendien zal een deel van het daar opgeslagen materiaal naar het gebouw van de OVRC moeten overgebracht worden wegens gebrek aan opslagruimte in het nieuwe gebouw.

Gelieve U als vrijwilliger op te geven naar ON4VVV@UBA.BE om te komen helpen, met naam, callsign , email adres en telefoon of gsm nr zodat we u kunnen contacteren om te zien wanneer uw tussenkomst u het beste past.

Hartelijke dank op voorhand

In naam van het OVRC bestuur

Frans ON4VVV

UITNODIGING

ACHTSTE ATV VERBROEDERINGSFESTIJN

BESTE ATV VRIENDEN,

De OVRC en UBA sectie GNT nodigen u en uw (x)YL vriendelijk uit op

zaterdag 16 maart 2013
om 19u

voor het intussen traditioneel geworden jaarlijkse ATV festijn.

Dit evenement gaat nu reeds voor de achtste maal door en vorige uitgaven waren telkens een spetterend feest, waar iedereen ons bij afloop bevestigde: "we komen volgend jaar zeker terug".

We zien bovendien elk jaar enkele nieuwe ATV fanaten opdagen.

Ook deze keer gingen we weer op zoek naar eens een andere formule en naar een meer centraal gelegen plaats in het land en vonden een uitstekend restaurant met geschikte feestzaal in

Beervelde (Lochristi)

vlak aan het station.

We hebben het uiteraard zelf eerst eens uitgeprobeerd en de kwaliteit en kwantiteit waren zeer goed, al onze vrienden uit de regio die daar reeds op bezoek gingen spraken lovende woorden.

Het menu met bediening aan tafel:

- APERITIEF MET HAPJES,

- KNOLSELDER-BROCCOLISOEP,

- VARKENSHAASJE MET MOSTERDSAUS,

- WARME APPELTAART MET ROOMIJS,

- DESSERT: KOFFIE EN VERSNAPERINGEN.

Dit alles voor de prijs van € 40,00, de dranken zijn te bekomen aan de bar tegen democratische prijzen.

De hoofdbedoeling van dit feest is eenmaal per jaar alle ATV fanaten en vooral de SYSOPS en sleutelfiguren van de diverse actieve clubs weer samen te brengen, om op een gezellige manier eens te overleggen hoe we mekaar nog beter kunnen helpen of samenwerken in het komende jaar, en dit bij een lekker etentje.

Deze samenkomst betekent telkenmale weer een belangrijke bijdrage voor het ATV gebeuren en voor het radioamateurisme en telkens weer komen er op het feest interessante voorstellen om de ATV activiteit te stimuleren.

Breng zeker uw (x)YL mee en misschien ook sympathisanten die in ATV geïnteresseerd zijn.

Voor het eind van het feest houden we weer een tombola met mooie prijzen. En moest u zich geroepen voelen ook een prijsje voor deze tombola te schenken dan zou dit in dank worden aangenomen.

De eventuele opbrengst van dit evenement zal eveneens een steun zijn om onze ATV REPEATER ON0TVO in stand te houden en verder uit te bouwen.

Opgepast de plaats van het gebeuren is dus niet dezelfde van vorige jaren, maar :

"FEESTZAAL BREUGHEL"
Beerveldsebaan 32 te
B 9080 BEERVELDE.(Lochristi)
.

Het is zeer gemakkelijk te vinden, er is een grote parking vlak voor de deur, en een wegbeschrijving met plannetje wordt je nog ten gepasten tijde doorgestuurd.

JE KOMT TOCH OOK ???

Er zijn ruim voldoende zitplaatsen, verdeeld in verschillende groepjes en tafels, zodat je nu eens hier en dan weer daar kunt gaan bijzitten om kennis te maken of om gezamenlijk nieuwe plannen te smeden voor het komende jaar

Wacht ook liefst niet te lang met uw reservatie want dat maakt het voor de organisatie toch een stuk meer comfortabel.

FRANS ON4VVV

Sysop ON0TVO

UBA ATV manager

Reservatie : uitsluitend via mail on4vvv@UBA.be <mailto:on4vvv@UBA.be>
aub (aantal personen opgeven + call of naam) waarna je een bevestiging zult krijgen dat de mail inderdaad aangekomen is en genoteerd.

Betaling: graag storten op rekeningnummer 747-0228205-88 van ATV FESTIJN 2013

Beide voorgaande punten maken het veel gemakkelijker voor mijn XYL Monique en mijzelf om alles goed bij te houden.

PS: je kan om een of andere reden niet komen maar je stelt onze inspanningen ivm ATV wel op prijs, dan kan je eventueel een kleine bijdrage storten op dezelfde rekening met vermelding steun aan het repeaterfonds van de OVRC.


Algemene Statutaire Vergadering 2013
OVRC JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
EN
BESTUURSVERKIEZINGEN

Vrijdag 22 februari 2013 om 21 u. Lokalen OVRC
Ham 163-165, 9000 Gent
______________


U bent vriendelijk uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering van VZW OVRC op vrijdag 22 februari 2013 om 21u. aan de Ham 163-165 te 9000 Gent.
Enkel O.V.R.C. leden zijn stemgerechtigd ! Hernieuw dus uw ledenbijdrage, mocht u het nog niet hebben gedaan.(kan ter plaatse)


AGENDA


Welkomstwoord van de Voorzitter.
Herdenking van de overleden leden en oud-leden.
Verslag van de Voorzitter omtrent de jaarwerking.
Verslag van de Penningmeester. De boekhouding kan ter plaatse worden geraadpleegd.
Verkiezingen, zijn herverkiesbaar :

ON6ZV,

ON5NN,

ON4CES,

ON4VVV,


Rondvraag en notuleren van de eventuele opmerkingen.

VOLMACHTEN
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn op de AV, dan kan je steeds een deelnemer een volmacht geven voor de verkiezing van het Bestuur.
Hou wel de volgende regels in het oog, want ieder jaar opnieuw moeten we mensen ontgoochelen.
Een lid kan slechts één volmacht dragen.
De volmacht dient schriftelijk te zijn, gedateerd en door de volmachtgever eigenhandig ondertekend te zijn. De stemopnemers beslissen soeverein over de geldigheid van de volmacht.

Uitslag van de verkiezingen.
Einde en traditioneel bieden de verkozenen het talrijk opgekomen publiek een drankje aan.

Mocht u agendapunten willen toevoegen of u wenst zich verkiesbaar te stellen, laat dan vóór 21 februari 2013 om 24.00 u local time een mail aan on4slb @ uba.be.Wij verwachten U, en rekenen op uw aanwezigheid.
73
de Steven on4slb

OVRC SPAGHETTI-AVOND 2013.

UITNODIGING


Beste OVRC VRIENDEN,

We zijn zeer aangenaam verrast geweest wegens de spontane hulp die een aantal OM’s geboden hebben ter gelegenheid van de verhuiswerken voor de repeaters.
Deze verhuis was een immense onderneming en zonder deze mensen was het niet mogelijk geweest.

Om hen hiervoor onze dank te betuigen nodigen we die samen met u graag uit op een spaghetti avond in de

OVRC op zaterdag 18 mei 2013.


We starten om 18u30 met het “OVRC aperitief maison” dat jullie al hebben kunnen voorproeven ter gelegenheid van ons laatste mosselsouper.
Vervolgens staat er op het menu een lekkere portie spaghetti, ter plaatse klaargemaakt met allemaal verse ingredienten door onze spaghetti-specialist Eddy ON6ZV; als nagerecht schudden we tegen die tijd nog wel iets lekkers uit ons mouw.

De kostprijs van dit alles is gratis voor de helpers van de verhuis en slechts 10€ per persoon voor de andere deelnemers; dranken buiten het aperitief zijn niet inbegrepen, maar zoals je wel weet is er een grote keuze van dranken aan zeer democratische prijzen te bekomen aan de bar.

We zouden uw aanwezigheid ten zeerste op prijs stellen, en met uw komst helpt u de OVRC ook mee om de kosten te dragen voor het onderhoud en het in stand houden van de diverse Gentse repeaters.
Trouwens dat het weer een supergezellige boel wordt daar hoef ik jullie niet meer van te overtuigen.
Reserveer tijdig want de ruimte in de OVRC en dus ook het aantal plaatsen is beperkt tot een 30-tal lekkerbekken.

Op 16 mei s’avonds worden de reservaties afgesloten.


U kan overdag tijdens de week bellen naar 09/2102926 en vraag naar Monique of
mail naar ON4VVV@UBA.BE met vermelding van het aantal personen.
U mag natuurlijk ook direct uw deelnamebedrag storten op rekening KBC nr 747-0228205-88 van OVRC SPAGHETTI-AVOND 2013.
Dat maakt het voor mijn vrouwtje Monique wel gemakkelijker dat ze die avond zelf niet nog moet gaan rondlopen voor het ontvangen van de centjes.

U komt toch ook??

U krijgt dan in elk geval van mij nog een bevestiging van uw inschrijving.


In naam van het OVRC bestuur
Frans ON4VVV

Beste OVRC vrienden,

VOORDRACHTEN IN DE OVRC

-DEEL -1

Op vrijdag 11 oktober om 20u15 geeft Wim ON4AKH een voorstelling over de nieuwe (digitale) link die binnenkort
het signaal van onze repaters van het UZ naar het Rabot doorstuurt.

Deze zal de oude analoge link op 13cm vervangen die maar 2 kanalen toeliet.

De nieuwe link heeft een capaciteit van veel meer kanalen en zal naast het audio voor de 2m en 70cm repeaters
ook nieuw leven inblazen in de 6m repeater, de APRS werking, een remote ontvanger voor de DTMF besturing van
onze ATV repeaters , remote ontvangst voor ATV 70cm, camerabeelden....

De topics van deze voorstelling zijn:

-het concept van een IP link

-wat is Voice over IP (VoIP)

-wat is een Codec en een Vocoder

-de gebruikte hardware – USB-interface – computer ...

-de software PIC code – C code – operating system (OS)

-demo

-DEEL-2

Ten behoeve van de amateurgemeenschap heeft Wim ON4AKH een DMR repeater aangeschaft.

Hij zal na de pauze in het tweede deel van de voordracht een voorstelling geven van deze nieuwe
digitale repeater die over enkele weken of maanden aktief zal zijn op het Rabot.

-voordelen tov. analoge FM systemen

-voordelen tov. D-STAR

-demo

-Wat is dmr

-Wat zijn de mogelijkheden.

-Status van het netwerk in Belgie

-DMR transceivers voor radio amateurs

-Toekomstige mogelijkheden met DMR

en dat het zeer interessant zal zijn daar hoef ik waarschijnlijk geen tekeningske van te maken he.

on4vvv

OVRC LEKKERBEKKEN-AVOND 2013.

Zaterdag 23 november in onze lokalen

UITNODIGING

Deze Lekkerbekken-avond kan helaas niet doorgaan!!!

Beste OVRC en UBA-GNT leden en (X)YL.

Als gevolg van het succes van de voorbije jaren is het in november een traditie aan het worden in de OVRC om nog eens samen de benen onder tafel te steken.

Een aantal deelnemers van vorige edities van de lekkerbekkenavond hadden me al een paar keer gevraagd om nog eens “GAMBERONI” of gambas klaar te maken, en bij deze is het moment hiervoor aangebroken.

Gamberoni zijn dus reuzengarnalen, en voor deze gelegenheid zal ik deze klaar maken volgens een Italiaans recept, dat ik daar in het diepe zuiden van een kok heb geleerd.
Ze worden gebakken op een hete pan in een sausje op basis van olijfolie, verse look, basilicum, tijm, rozemarijn en op smaak gebracht met 2 soorten peper en een snuifje zout.

Die bereiding is echt zo lekker dat je riskeert dat je buurman of buurvrouw iets uit je bord zal pikken, kijk dus maar uit wie er die avond naast u komt zitten.

We starten om 19u00 met het intussen bekende OVRC aperitiefje op basis van verse citroen, vervolgens staat er op het menu een lekker soepje, een mooie portie gambas, met brood kwestie van het sausje niet met uw tong te moeten oplikken, koffie met dessert.

De kostprijs van dit alles is 20€ per persoon, aperitief en koffie zijn inbegrepen.

We stellen uw aanwezigheid echt op prijs, en met uw komst helpt u de OVRC ook mee om de kosten te dragen voor het onderhoud en het in stand houden van de diverse Gentse repeaters, en dat het bovendien weer supergezellig zal zijn dat hoef ik er eigenlijk niet meer bij te vermelden.

Voor onze nieuwelingen is het een enige gelegenheid om kennis te maken en van ideeën te wisselen met de andere leden van de vereniging.

Reserveer tijdig want de ruimte in de OVRC en dus ook het aantal plaatsen is beperkt tot een 30tal lekkerbekken.


Op 18 november s’avonds worden de reservaties afgesloten.


U kan overdag tijdens de week bellen naar 09/2102926 of 0477/312111 en vraag naar Monique of mail naar ON4VVV@UBA.BE met vermelding van callsign en het aantal personen.

In naam van het OVRC bestuur

Frans ON4VVV


Beste

Op 15/11/13 zal er in de ovrc een voordracht over d- star gegeven worden
we starten om 20U30 tot
iedereen welkom !
toegang is gratis

het volgende zal besproken worden

Wat is d star
hoe werkt het
demo
vragen
Wie al een toestel zou hebben kan het mee brengen om er meer info over te krijgen

groeten,

Stefaan on3stv


Zondag 15 december 2013:

Jaarlijkse Mini Hambeurs in onze lokalen : Ham 163/165 te 9000 GENT.

Hierna volgt een niet beperkende lijst van te koop gestelde materialen.


Merk Type omschrijving

Kenwood TS-790 ALL MODE transceiver + PS-31 DC power supply + SP-31 speaker
+ MC 60 tafelmicrofoon + handmicrofoon + manuals
Kenwood R-5000 communications receiver + SP-430 speaker
+ MC 60 tafelmicrofoon + handmicrofoon + manuals
Kenwood TS-440S HF transceiver + SP-50 DC power supply + manual
Kenwood TM-241E Mobile 2m transceiver

Yaesu G-600X rotor
Kenpro elevatie motor
Yaesu G-5600B elevation - azimuth dual controller

BNOS Model LP50-3-50 Linear amplifier
rfconcepts rfc 4-310 Linear amplifier 430-450 MHz / 30 W in - 100 W out
Mirage B 108G Linear amplifier 144-148 MHZ / 10 W in - 80 W out

Maas K-SWR-202 SWR & Power cross needle meter 20 / 200 W 1,8-60 MHz
Daiwa NS-663B SWR & Power cross needle meter 30 / 300 W
Bird Model 43 Watt meter

HP 8657B 0,1 - 2060 MHz signal generator
EIP Model 545A Microwave frequency counter
HP 8620C Sweep oscillator + RF section 8621B
+ HP86260A RF plug-in 10,0-15,0 GHz
+ HP 86260A-H22 RF plug-in 17,0-22,0GHz (8,0,,12,4 GHz / 12,4,,18,4 GHz)
EIP Model 545A Microwave frequency counter
HP 8559A Spectrum analyzer 0,01 - 21 GHz
Ferisol Type LG 102 Signal generator 800-2400 MHz
HP 435B µW - mW power meter
HP 432A Power meter
GoldStar OS-7020 20 MHz Osciloscope
HP 1740A 100 MHz Osciloscope
Fluke 1900A Multi-counter
Fluke 8600A Digital multimeter
Kamoden HM-350 Transistor checker
KYORITSU K-1400 Analoge volt-ohm-milliammeter
Heathkit Model IM-5238 Analoge AC Voltmeter
BEM 002 Anologe Voltmeter
Leader LSW-250 SWEMAR generator
Leader LSG-16 Signal generator (kristal gestuurd ?)

Aldes P-1000 analoge sat receiver
Technomate TM-3000 D Digitale sat receiver (zonder afstandsbediening)

AFX AFX-2795 DC regulated power supply 12 V / 20 A
Farnell GS600-048 Power supply 230 / 48 V DC 12,5 A (600 W max)
RadioSystem Sweden AB RS910 Power supply 230 / 24 V DC

Zelfdragende mast 12 meter De Kerf Gratis af te halen na demontage

Je kan hierna een xlsx file downloaden waarom alles netjes geschikt is.

klik hier: download

Zaterdag 12 maart 2016

 

UITNODIGING

ELFDE ATV VERBROEDERINGSFESTIJN

BESTE ATV VRIENDEN,

De OVRC en UBA sectie GNT nodigen u en uw (x)YL vriendelijk uit op zaterdag 12 maart 2016 om 19u voor het intussen traditioneel geworden jaarlijkse ATV festijn.

Dit evenement gaat nu reeds voor de elfde maal door, en er wordt een live ontvangst en UITGEBREIDE DEMONSTRATIES van een paar van onze ATV repeaters gepland.
Je zal voor de eerste maal een kompleet netwerk van ATV repeaters die allemaal aan mekaar gelinkt zijn en verspreid van Wallonie tot Nederland kunnen bewonderen.

Vorige uitgaven waren telkens een spetterend feest, waar iedereen ons bij afloop bevestigde: “we komen volgend jaar zeker terug”.
We zien bovendien telkens enkele nieuwe ATV fanaten opdagen.
De plaats van het gebeuren is dezelfde van vorig jaar want iedereen vond het een uitstekend restaurant met geschikte feestzaal, centraal gelegen in Beervelde (Lochristi) vlak aan het station.
ADRES : “FEESTZAAL BREUGHEL” beerveldsebaan 32 te B 9080 BEERVELDE.(Lochristi).
Het is zeer gemakkelijk te vinden, er is een grote parking vlak voor de deur, en een wegbeschrijving met plannetje wordt je nog ten gepasten tijde doorgestuurd.


Het menu met bediening aan tafel:

- BRUISEND APERITIEF MET HAPJES,
- KROKANTE SALADE MET EENDEBORST – MANGO - RIVIERKREEFT
- SOEPJE VAN GEVOGELTE MET CURRY EN KRUIDENPARELS
- NOOTJE VAN WILD EVERZWIJN MET WOUDVRUCHTENSAUS (winterboeket) GRATIN
- BUCHE VAN VANILLE & SPECULOOS, SIROOP EARL GREY.
- MOKKA EN VERSNAPERINGEN.

Het hoofdgerecht kan mits op voorhand bestelling steeds vervangen worden door een visje van de dag met zijn garnituur.

Dit alles voor de prijs van 50 €, de dranken zijn te bekomen tegen democratische prijzen.


De hoofdbedoeling van dit feest is eenmaal per jaar alle ATV fanaten en vooral de SYSOPS en sleutelfiguren van de diverse actieve clubs weer samen te brengen, om op een gezellige manier eens te overleggen hoe we mekaar nog beter kunnen helpen of samenwerken in het komende jaar, en dit bij een lekker etentje.
Deze samenkomst betekent telkenmale weer een belangrijke bijdrage voor het ATV gebeuren en voor het radioamateurisme en telkens weer komen er op het feest interessante voorstellen om de ATV activiteit te stimuleren.


Breng zeker uw (x)YL mee en misschien ook sympathisanten die in ATV geïnteresseerd zijn.

Voor het eind van het feest houden we weer een tombola met mooie prijzen. En moest u zich geroepen voelen ook een prijsje voor deze tombola te schenken dan zou dit in dank worden aangenomen.

De eventuele opbrengst van dit evenement zal eveneens een steun zijn om onze ATV REPEATER ON0TVO in stand te houden en verder uit te bouwen.


JE KOMT TOCH OOK ???

Er zijn ruim voldoende zitplaatsen, verdeeld in verschillende groepjes en tafels, zodat je nu eens hier en dan weer daar kunt gaan aanschuiven om kennis te maken of om gezamenlijk nieuwe plannen te smeden voor het komende jaar

De reservaties moeten ten laatste binnen zijn op 28 februari of beter nog doe het nu onmiddelijk anders wordt dat misschien vergeten.

FRANS ON4VVV
Sysop ON0TVO
UBA ATV manager
Reservatie : uitsluitend via mail on4vvv@UBA.be<mailto:on4vvv@UBA.be> aub (aantal personen opgeven + call of naam + vlees of vis) waarna je een bevestiging zult krijgen dat de mail inderdaad aangekomen is en genoteerd.

Betaling: graag storten op rekeningnummer BE56 7470 2282 0588 van ATV FESTIJN 2016

Beide voorgaande punten maken het veel gemakkelijker voor mijn XYL Monique en mijzelf om alles goed bij te houden.

PS: je kan om een of andere reden niet komen maar je stelt onze inspanningen ivm ATV wel op prijs, dan kan je eventueel een kleine bijdrage storten op dezelfde rekening met vermelding steun aan het repeaterfonds van de OVRC.

Een van de vele inspanningen die we doen om ATV beschikbaar te maken en te onderhouden kan je hier zien https://www.youtube.com/watch?v=B_iAlIqpMlI gefilmd door cameraman van dienst Albert ON4AAH.

 

 

 

 

 


Elke eerste vrijdag van de maand verwelkomen we speciaal de yl’s en xyl’s of partners
van de leden.

Elke laatste vrijdag van de maand is er een korte toespraak met informatie en stand van zaken door de voorzitter van de OVRC en door de CM van de UBA sektie GNT .

 


Het gedetailleerde programma van elk van de voordrachten wordt later medegedeeld.

Zoals je kan zien zal het barsten van de activiteiten in de OVRC,
en de tweede helft van het jaar zal er niet minder om zijn.