Ledenlijst-keuze
WebSitePlan
De Club
Bestuur
Ligging
Doelstellingen
De Leden
Activiteiten:
Repeaters
Vergadering
Lessen
Bibliotheek
Stations
TeKoop/Gezocht
 
Sectie GNT (UBA):
Website GNT
Inzendingen
Links
ON4IPA
 
 

Lijst van de leden

UPDATE 23 juni 2012

 

Ledenlijst met foto en verwijzing naar website/info

A.U.B.     Gelieve uw nieuwe roepletters op te geven, alsook nieuw adres enz...!!!

Lidgelden

€ 20,00 voor lidmaatschap per kalenderjaar.

€ 10,00 voor tweede lid onder zelfde dak.

Werkend jaar valt samen met kalenderjaar !

Vernieuwing december van het lopende jaar of januari van het nieuwe jaar.

Indien uw overschrijving meer dan € 20,00 bedraagt, wordt de meerwaarde als gift geboekt.


Wens je een bepaalde werking te steunen, dan vermeld je dat op je overschrijving (vb ATV of ON0OV)
De vereniging dankt u hiervoor!

 

Betaling kan (liefst) per overschrijving op rek.nr.

979.6266082.81 van OVRC vzw

Gelieve Naam & Voornaam te vermelden, alsook eventuele roepletters of ONL nummer .