LOADING CLOSE

Lid worden

Waarom lid worden ?

Daar we een vzw zijn, moeten de leden lidgeld betalen. Dit bedrag is niet erg hoog, zodat het eerder als symbolisch moet gezien worden.

Het dekt zeker de kosten niet die we hebben aan uw lidmaatschap (verzekering, verlichting-verwarming, enz…)

De meeste inkomsten komen uit het verbruik aan de bar gedurende de wekelijkse bijeenkomsten op vrijdagavond (20.00 h) en de verkopen aan gunstprijzen voor de leden van kleinmateriaal.

Hoe lid worden ?

Het jaarlijkse lidgeld is vastgesteld op € 20,00.
Een tweede lid onder hetzelfde dak betaalt € 10,00

Dit kan gestort worden op onze rekening BE36 9796 2660 8281 

Gelieve de reden van betaling te vermelden
( naam en call indien van toepassing)

Betaalt u méér, dan wordt het teveel geboekt als gift .
Wens je een bepaalde werking te steunen (vb ATV of ON0OV) , graag vermelden.

De vereniging dankt u hiervoor !

Het betalen van het lidgeld geeft u enkele voorrechten:

Inzage van de tijdschriften en eventuele ontlening onder waarborg.
Toegang tot het lokaal, ook zonder verbruik.
Gebruik van de zendtoestellen (
eventueel onder toezicht van een amateur)
Gebruik van de computers om het internet op te gaan.

We hopen u te mogen verwelkomen !

 

 

Maak hier een account aan om foto’s en berichten te kunnen plaatsen 

________________________________________________

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door (OVRC vzw, 9032 Gent-Mariakerke, Sint Corneliusstraat 6 ), voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op onze administratie en ledenbeheer, volstaat het ons dat mee te delen op (bestuur.ovrc@gmail.com). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op (www.ovrc.be)